เกี่ยวกับระบบ


บริการ GISTDA GO หรือ Global Online เป็นบริการเผยแพร่ข้อมูลแผนที่และภาพถ่ายดาวเทียมแก่ประชาชน องค์กร ภาครัฐ และภาคธุรกิจ ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ เว็บเซอร์วิส แอพพลิเคชั่นสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ จุดเด่นคือจะมีข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจะมีจากดาวเทียมไทยโชตของประเทศไทยเรา เอง พร้อมด้วยชั้นข้อมูลทางสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่น่าสนใจอื่นๆ จากทาง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ที่จะมีเพิ่มเติมในอนาคต


วิธีการเชื่อมโยงภาพถ่ายดาวเทียมจากระบบ GISTDA GO สามารถทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้


สงวนลิขสิทธิ์ © สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA)
รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.gistda.or.th